OM KURSEN

Ge din karriär en push i rätt riktning med Innovative Music Management.
På kursen träffar du etablerade branschfolk, utvidgar ditt nätverk och blir redo för att ta din plats i musikbranschen.

Går du med en dröm om att arbeta i musikbranschen? Du har kanske arbetat med musik tidigare, eller så vill du gärna kickstarta din karriär i branschen? Kanske på ett skivbolag, bokningsagentur eller en festival? Det kan också vara så att du bara har ett stort intresse för unika musikupplevelser och en önskan om att göra dig klokare på branschen generellt.

Oavsett vad, kommer Innovative Music Management ge dig verktygen för att omvandla dina ambitioner till verklighet. Du kommer skaffa dig viktiga kontakter, och kunskap för att påbörja eller fortsätta ditt arbete i den konkurrenskraftiga musikindustrin. Genom kursens gång kommer duktiga och etablerade branschfolk sprida sin kunskap, erfarenhet och upplevelser inom områden som partnerskap, musikkontrakt, marknadsföring, projektledning och mycket mer.

Skicka din ansökan senast 20 februari 2022

Du får svar på din ansökning 21 februari

Lektioner

KICKOFF & BRANSCHKUNDSKAP

Under Innovative Music Managements första lektion möter du de andra deltagarna på kursen, ni lär känna varandra och bli tillsammans introducerade för kursen. Det är avgörande att ha ett starkt nätverk i musikbranschen, vilket är varför vi vill arbeta särskilt med nätverksbyggande under den första lektionen. Du kommer även att utveckla din branschkunskap genom en grundlig genomgång av musikbranschens uppbyggnad och en överblick över musikbranschens största aktörer.

IDÉ- & KONCEPTUTVECKLING

Under den här lektionen får du lära dig hur man går från idé till handling genom att presenteras för metoder användbara vid idé- och konceptutveckling. Du kommer arbeta med hur du, som music manager, vidareutvecklar dina ideér och säkrar att de genererar värde på både kort och lång sikt.

FÖRETAGSKUNSKAP & EKONOMI

Musikbranschen förändras ständig, och även om efterfrågan på din förmåga att tänka kreativt och innovativt är större än någonsin tidigare, förväntar sig musikföretagen även att du har en förståelse för företagande och budgetering. Under den här lektionen introduceras du därför för de ekonomiska- och affärsmässig aspekterna av musikbranschen samt ges en rad essentiella verktyg för att kunna analysera och värdera den ekonomiska potentialen hos olika musikprojekt och koncept.

PROJEKTLEDNING I MUSIKBRANSCHEN

Både stora och små projekt kräver effektiv och hållbar ledning för att kunna utvecklas och genomföras med framgång. Oavsett om du arbetar på ett skivbolag eller med att arrangera en festival, är det viktigt att veta hur man leder ett projekt på bästa sätt. Under denna lektion kommer du därför att introduceras för de mest användbara och nödvändiga verktygen för projektledning. Du kommer även få arbeta med utvalda case, där verktygen sätts på prov och diskuteras. 

MUSIKKONTRAKT

Musikkontrakt och avtal förekommer i en mängd olika format. Den här lektionen syftar därför till att hjälpa dig navigera detta komplexa område inom musikbranschen. Du kommer bland annat presenteras för olika avtalstyper och förhandlingstekniker samt få en ökad förståelse för upprättandet av musikkontrakt. 

PR, MARKNADSFÖRING & SOCIALA MEDIER

Majoriteten av kommunikationen inom musikbranschen sker idag på digitala och sociala medieplattformar. Detta har ändrat villkoren för marknadsföring radikalt och större krav ställs på nuvarande arrangörer och managers. Under den här lektionen kommer du få konkreta PR- och marknadsföringsredskap, som du kan använda i din karriär samt blir presenterad för spännande case och exempel på marknadsföring i musikbranschen. 

PARTNERSKAP I MUSIKBRANSCHEN

Man kommer inte långt i musikbranschen utan partnerskap och starka affärsrelationer. Under denna lektion kommer du därför bland annat lära dig om hur du kan förhålla dig till samarbetspartners och intressenter för att utveckla din affärsidé. Vi kommer samtidigt kika på vilka internationella möjligheter partnerskap kan öppna upp för och hur mervärde kan skapas för ditt projekt eller din artist. 

Vem är kursen för?

Innovative Music Management är för dig som brinner för musik och vill skapa en karriär i musikbranschen. Du ska ansöka om en plats på kursen om du vill utveckla dina kompetenser och få en djupare inblick i musikbranschens många aspekter. Genom de sju kursdagarna utvecklas ditt nätverk med hjälp av erfarna branschfolk och likasinnade, som likt dig drömmer om att arbeta seriöst med musik.

Kursintyg & nätverk

När du genomfört kursen mottar du ett kursintyg, som du kan använda tillsammans med ditt CV eller till kommande arbetsgivare. Därutöver får du tillgång till våra stängda nätverksgrupper för tidigare kursister och branschfolk, där du kan upprätthålla ditt nätverk samt delta i händelserna i vårt nätverk. 

“Jag är verkligen nöjd med Innovative Music Managements kurs och jag tyckte att många av lektionerna var extremt spännande. Jag har aldrig spenderat mina lördagar på något vettigare än när jag gick på kursen, och jag lärde mig en hel del där.”
Natalie✅ ✅ ✅ ✅ ✅
Toggle #1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle #2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.