120 Branschord du måste känna till

Foto: Stock

Text: Innovative Music Management Dela

MUSIKBRANSCHENS ORDBOK DU BÖR KÄNNA TILL!

Royalties, A&R, publicering, bokning, turnémanager. Det finns många ord inom musikbranschen som är svåra att navigera i. Därför har vi samlat en guide till branschord som är värda att känna till om man drömmer om att arbeta inom musikbranschen. Vi vet att det kan vara svårt att ta det första steget in i musikbranschen – och vi är här för att hjälpa dig! Inom musikbranschen är det viktigt att du förstår vad olika uttryck och begrepp betyder och samtidigt kan visa att du behärskar detta “språk”.


Vem har inte någonsin drömt om att bli konstnär? Om du också vill bli en eller samarbeta ger vi dig nycklarna för att lyckas. Jag fick idén att skriva den här bloggen när en vän som just hade fått ett stort kontrakt med ett förlag bad mig om hjälp för att förbättra sitt intryck. Faktum är att det inte finns något bättre än språket för att förstå att man kommer från branschen. Efter att ha coachat honom i två timmar insåg jag att all denna information skulle vara lika användbar för internet noviserna, var de än är. Det är därför jag tog mig tid att förmedla denna information till er. Var inte rädd, konsumera innehållet utan återhållsamhet och ställ frågor om du har några, jag kommer att gladeligen svara på dem.

1. 360 graders avtal

Ett kontrakt där ett musikbolag får en procentandel av alla intäktskällor från en artist, inklusive konserter, merchandising och skivförsäljning.

2. A&R (Artists and Repertoire)

Personer inom branschen som upptäcker och utvecklar artister, och hjälper till att forma deras karriär och musikaliska riktning. Termen “A&R” står för Artist och Repertoire. Det är en mycket generell term och du kommer förmodligen att stöta på många olika förklaringar till vad en A&R gör, eftersom det i slutändan kan variera mycket. Du hittar A&R på både skivbolag och musikförlag. En del kanske hänvisar till termen genom att kalla det “hitta och signera”, eftersom en A&R är ute och “scoutar” – alltså hittar – nytt talang och sedan signerar dem till skivbolaget eller förlaget. Under tiden som eventuella förhandlingar pågår mellan artist och bolag kommer en A&R vanligtvis att vara det grundläggande länket mellan de två parterna, och när artisten har blivit en del av skivbolaget kommer A&R att arbeta med fortsatta projekt och ta hand om uppgifter som på ett eller annat sätt är relaterade till att slutligen ge ut artistens musik. Du kan få mer information om rollen som A&R i våra intervjuer med Will Hunt (A&R på Columbia Records i England, som bland annat fick George Ezra att signera för bolaget) här, och Claus Gvein (A&R på Sony Norway) här.

3. Rådgivande styrelse

En grupp experter eller erfarna yrkesverksamma som ger råd åt ett företag eller en organisation, oftast inom musikindustrin.

4. Agent

En person eller företag som representerar musiker eller artister och arrangerar konserter eller engagemang.

5. Agil affärsutveckling

Ett tillvägagångssätt för affärsutveckling som fokuserar på flexibilitet, snabb iteration och respons på förändringar på marknaden.

6. Aggregator

Innan streaming-eran skulle man gå till en butik för att köpa en CD eller skiva, och CD-skivorna/skivorna hade kommit till butiken genom en distributör. När man idag försöker förklara vad en aggregator (som också ofta kallas distributör) gör använder fler analogin om en fysisk butik där de olika streaming-tjänsterna är butikerna och aggregatoren är företaget som för musiken ut till butikerna. Ofta är det oberoende artister som speciellt behöver en aggregator, som till exempel TuneCore, The Orchard och Phonofile, när de behöver ladda upp sin musik till de olika streaming-tjänsterna. Efterhand har många av företagen också börjat erbjuda tilläggstjänster som till exempel marknadsföring.

7. Allonge

Inom musikbranschen, ett tillägg till ett kontrakt eller avtal, oftast används för att klargöra eller ändra ursprungliga villkor.

8. Ängel Runda

En tidig finansieringsrunda för startups, vanligtvis från ängelinvesterare, för att stödja företagets tidiga tillväxtfaser.

9. Arbitrage

Utnyttjande av prisskillnader på olika marknader genom samtidigt köp och försäljning av samma tillgång för att uppnå vinst.

10. Arrangör

En person som planerar och koordinerar musikevenemang eller konserter.

11. Arrangör Sandel

Den procentandel av intäkterna från ett musikevenemang som arrangören tar emot.

12. Artist

En utövande musiker, sångare eller band som skapar och framför musik.

13. Som-tjänst-modeller

Affärsmodeller där produkter eller tjänster levereras över internet och debiteras som löpande abonnemang.

14. B2B (Business-to-Business)

Affärsmodell där ett företag säljer sina produkter eller tjänster till andra företag.

15. B2C (Business-to-Consumer)

Affärsmodell där ett företag säljer sina produkter eller tjänster direkt till konsumenter.

16. Bytesavtal

Ett avtal där tjänster eller varor byts istället för pengar, oftast används i musik, promotion och samarbeten.

17. Blå ocean strategi

En affärsstrategi som fokuserar på att skapa nya marknader (“blåa oceaner”), till skillnad från att konkurrera på befintliga, mätta marknader (“röda oceaner”).

18. Booking Byrå

 Ett företag som specialiserar sig på att boka artister för konserter och andra framträdanden. Du kommer att stöta på termen bookingbyrå eller bokningsagent i samband med live industrin. Medan skivbolaget hanterar uppgifter som rör musikens utgivning, har ett booking byrå som mål att få de artister de arbetar med att uppträda live.

19. Break Even

Punkten där intäkterna från ett musikprojekt eller en konsert täcker alla kostnader.

20. Mäklare

I musikbranschen, en mellanhand som hjälper till att arrangera avtal mellan artister och tredje parter.

21. Brutto

Den totala intäkten före avdrag av kostnader och utgifter inom musikbranschen.

22. Köpare-leverantörs partnerskap

Ett samarbete mellan en köpare och en leverantör för att uppnå ömsesidiga fördelar och effektivitet.

23. Chief Executive Officer (VD)

Toppchef i ett företag, ansvarig för övergripande ledning och strategiska beslut.

24. Chief Financial Officer (CFO)

Högsta finansansvarig i ett företag, fokuserad på ekonomistyrning, rapportering och finansiell planering.

25. Chief Marketing Officer (CMO)

Toppchef med ansvar för marknadsföringsstrategi, varumärkesutveckling och marknadsföring initiativ.

26. Coopetition

En kombination av samarbete (cooperation) och konkurrens, där företag samarbetar inom vissa områden även om de också är konkurrenter.

27. Co-pricing

Prissättningsstrategi där två eller flera företag samordnar sina priser för att optimera marknadseffektiviteten.

28. Samarbete

Samarbete mellan två eller flera artister för att skapa musik, ofta resulterade i en gemensam utgivning.

29. Samarbete om låtskrivning

Två eller flera låtskrivare som arbetar tillsammans för att skriva en låt eller musikstycke.

30. CPA (Kostnad per förvärv)

En mätning av kostnaderna för att förvärva en kund, vanligtvis använd i online-annonsering och marknadsföring.

31. CPC (Kostnad per klick)

Priset för varje enskilt klick på en online annons, ofta använd i digital marknadsföring.

32. CPM (Kostnad per tusen)

Priset för tusen visningar av en annons, vanligt i onlineannonsering.

33. Omslagskonst

Konstverk eller design som används på omslaget till en musikutgivning som ett album eller en singel.

34. Crowdfunding

Finansieringsmetod där en stor grupp människor bidrar med små belopp för att finansiera ett projekt eller ett företag.

35. Kund Livsvärde

Det totala värdet en kund bidrar med till ett företag under hela kundens livstid.

36. D2C (Direkt till konsumenten)

Affärsmodell där ett företag säljer sina produkter direkt till konsumenter utan mellanhänder.

37. Deal memo

Ett inledande, ofta informellt, avtal mellan en artist och ett skivbolag eller annan musikindustri.

38. Differentieringsstrategi

En marknadsföringsstrategi som fokuserar på att skilja produkter eller tjänster från konkurrenterna.

39. Störning

En störande förändring på en marknad eller i en bransch, ofta orsakad av ny teknik eller innovativa affärsmodeller.

40. DIY

Man stöter allt oftare på uttrycket ‘DIY’ när det gäller beskrivningen av artister, helt enkelt eftersom fler artister tar hand om fler uppgifter själva. DIY är en förkortning för ‘Do It Yourself’ och hänvisar således till artister som själva tar hand om uppgifter som vanligtvis sköts av företag. Uppgifterna handlar ofta om allt runt omkring artisten som inte har med själva musiken att göra och kan till exempel hänvisa till att en artist själv tar hand om utgivningen av sin musik, pressförfrågningar, bokning av konserter och så vidare.

41. Dörrdekal

 En överenskommelse där en artist eller band får en procentandel av biljettintäkterna från en konsert.

42. Droit moral

En juridisk term inom upphovsrätten som hänvisar till en konstnärs personliga rättigheter till ett verk, som rätten att erkännas som dess skapare.

43. Due diligence

Grundlig undersökning eller analys utförd före en investering, fusion, förvärv eller annat viktigt affärsbeslut.

44. DUP.

Danska Oberoende Skivbolag

45. Earned media

Medieexponering som erhållits genom PR och organisk spridning snarare än betald reklam.

46. Sponsringsavtal

En överenskommelse där en musiker eller artist sponsras eller stöds av ett varumärke eller produkt, ofta i utbyte mot reklam.

47. Exklusivitet

Exklusiva rättigheter att använda, producera eller sälja musik eller andra upphovsrättsligt skyddade verk.

48. Entreprenör

 En person som startar och driver ett företag, ofta kännetecknad av risktagande och innovation.

49. EPK

EPK är ännu en förkortning inom musikbranschens språk. Det står för ‘Electronic Press Kit’ och är därmed den samling av material som skickas ut till pressen i samband med en ny musik utgivelse, en konsert, annonsering, en festival nyhet osv. En EPOK innehåller vanligtvis ett pressmeddelande om den specifika nyheten, ljudfiler, artistens biografi, omslagskonst och pressbilder.

50. Avgift

Betalning som erhålls av en artist, agent eller annan part för tjänster som tillhandahålls inom musikindustrin.

51. Fast avgift

En fast engångsbetalning för tjänster, snarare än en betalning baserad på procentandel eller andra variabler.

52. Fast taxa

En fast sats för en tjänst, oberoende av användning eller tidsåtgång.

53. Force majeure

En klausul i kontrakt som befriar parterna från ansvar vid oförutsedda, oundvikliga händelser som naturkatastrofer eller krig.

54. Förlag (Publishing)

Företag eller organisationer som hanterar rättigheterna till musikverk, inklusive licensiering och royaltyintäkter. Inom ett musikförlag hanteras sagoskrivning och sångskrivare intäkter och rättigheter. Musikförläggaren övervakar var och när en låtskrivares verk används och tar hand om den administrativa processen, såsom att kontrollera intäkterna från KODA. Dessutom är musikförlaget involverat i låtskrivarens kreativa process och kan bland annat organisera låtskrivare sessioner och placera musik i exempelvis reklamfilmer. Det är också musikförlaget som hanterar förfrågningar om att synkronisera artistens musik med en reklam eller ge ut en bok med noter till artistens verk. Förskottsbetalning som ges i förväg till en artist av ett skivbolag, ofta dras från framtida royalties.

55. Full service

Full service hänvisar till företag som erbjuder tjänster inom flera av de stora affärsområdena: Musikutgivning, publishing, bokning och management. Denna affärsform kan du lära dig mer om i vår intervju med Ole Nørup från det danska fullservice-musikföretaget The Bank, som förklarar hur Hugo Helmig är ett exempel på en artist vars karriär är uppbyggd runt företagets fullservice-affärsstruktur. Läs mer här.

56. Gramex

Gramex är ett danskt upphovsrättsligt företag. Det är en organisation med utövande konstnärer och skivbolag som medlemmar, och det arbetar för att samla in betalning till medlemmarna när deras musik spelas offentligt i Danmark. Gramex fungerar således som en mellanhand mellan musikens upphovsmän och kvinnor och alla offentliga institutioner som spelar musik (till exempel kaféer, butiker, radiostationer och fitnesscenter).

57. Get-In

Tidpunkten då ett band eller teknisk personal anländer till en spelplats för att förbereda en konsert.

58. Hands

Arbetskraft, vanligtvis tekniker eller scenarbetare, som hjälper till med riggning och nedmontering vid konserter.

Betalningen en artist får för en prestation eller annat arbete.

59. Ideal Customer Profile (ICP)

En detaljerad beskrivning av ett företags idealkund, baserad på egenskaper som beteende och demografi.

60.  IFPI

 International Federation of the Phonographic Industry

61. Oberoende företag

Ett oberoende skivbolag, oftast mindre och mer nisch orienterat än större etablerade företag.

62. Indie

 Indie är förkortning för ‘independent’ och syftar på ett företag som är oberoende av de stora skivbolagen. När en artist kallas “indieartist” beror det på att artisten inte är signerad hos något av de tre stora skivbolagen. Artisten kan vara knuten till ett oberoende (indie) skivbolag eller vara DIY och släppa musiken själv. “Indie” används ofta som en genrebeteckning, men i dess ursprungliga version är det egentligen vilseledande att använda det för artister som är signerade hos något av de nuvarande stora skivbolagen. I Norden är Playground Music det största oberoende skivbolaget, men här hemma hittar du också indie-etiketter som Nordic Music Society och Tambourhinoceros.

63. Intrapreneur

En anställd inom en organisation som uppvisar entreprenörskap genom att utveckla nya idéer och projekt.

64. IARC (International Standard Recording Code)

En internationell standard kod som unikt identifierar varje musikinspelning.

65. Joint Venture

Ett partnerskap mellan två eller flera parter som arbetar tillsammans om ett specifikt projekt, till exempel ett musikalbum.

66. Katalog

Samlingen av musikverk ägda eller kontrollerade av en artist, förlag eller skivbolag.

67. Koda

Koda är precis som Gramex ett rättighets sällskap, men medan Gramex tar hand om de utövande konstnärernas intressen, ansvarar Koda för att samla in betalning till kompositörerna och låtskrivarna bakom musiken när den används offentligt.

68. Rösträkning

En redovisningsmetod där intäkter och kostnader från olika projekt räknas mot varandra.

69. Skivbolag

Ett företag som producerar och distribuerar musik.

70. Labelcopy

Information om ett musikverk, som ofta finns på ett skivomslag, inklusive låttitlar, artistnamn och upphovsrättsinformation.

71. Label Manager

En person som ansvarar för ett skivbolagets dagliga verksamhet och strategiska beslut.

72. Licensavtal

Ett avtal som tillåter en annan part att använda ett musikverk under vissa villkor.

73. Liknande publik

En målgrupp inom digital marknadsföring som skapas för att likna en befintlig kundbas.

74. Stort skivbolag

Ett stort, oftast internationellt skivbolag, vanligtvis en del av en större mediekoncern. Det finns inte riktigt en direkt översättning av begreppet stort skivbolag, men det är beteckningen för de så kallade multinationella skivbolagen – alltså skivbolag som verkar över hela världen. Det finns just nu tre av dem: Universal Music, Sony Music och Warner Music. När man talar om stora skivbolag brukar man också prata om moder-, dotter- och systerbolag. Ett dotterbolag (sublabel) är till exempel vad Capitol Music är för Universal, och vad Columbia Music är för Sony. Det finns många dotterbolag till de olika stora skivbolagen, och inbördes kommer dessa att hänvisa till varandra som systerbolag. Således är Capitol Records och Island Records systerbolag under moderbolaget Universal Music. Om ett skivbolag inte är ett dotterbolag till Universal, Sony eller Warner Music, kallas de oberoende.

75. Manager

En person som hanterar en konstnärskarriär, inklusive kontrakt, bokning och marknadsföring. Managern anställs av artisten och är nära knuten till denne. Om en artist betraktar sig själv och sin karriär som ett företag, kan managern ses som ‘chefen’ i företaget. Managern kommer vanligtvis att vara involverad i allt från om – och i så fall – vilket skivkontrakt artisten ska skriva, hur den kommande turnén ska planeras, och vilken producent artisten ska arbeta med till allt omkring kreativt uttryck och säkerställande av att teamet runt artisten följer de ingångna avtalen. Du kan läsa mycket mer om rollen som manager i våra intervjuer med Ole Nørup från musikföretaget The Bank här, och med manager Agnete Petri här.

76. Management Byrå

Ett företag som erbjuder managementtjänster till artister.

77. Marknadsföring Tratt

En modell som beskriver kundens resa från medvetenhet om en produkt (till exempel en artistes musik) till köp och lojalitet.

78. Mastering

79. Master rights

Rättigheter till den ursprungliga, slutliga inspelningen av ett musikstycke. Innehavaren av master rättigheterna kontrollerar hur och var inspelningen kan användas, t.ex. i samband med försäljning, licensiering till film eller reklam.

80. Mekaniska rättigheter

Rättigheter relaterade till reproduktion och distribution av musikverk, särskilt vid fysisk eller digital kopiering.

81. Minimal viable product (MVP)

Den mest grundläggande versionen av en produkt som kan lanseras för att testa en affärsidé med minimal kostnad.

82. Monetarisering

Processen att tjäna pengar på en produkt eller tjänst, i musikbranschen vanligtvis genom försäljning, streaming och licensavtal.

83. Musik Supervisor

En professionell som väljer och koordinerar musiken till filmer, TV-serier eller andra medieproduktioner. Musik Övervakning är sammansmältningen av film och musik. En musik supervisor ser till att matcha en filmproduktion med rätt musik, och det är en uppgift med mycket pengar och många intressen involverade. Om det finns en scen i en film där man till exempel är på en tonårsfest år 2013, skulle det vara uppenbart att ha Pharrell Williams stora hit “Happy” spelat i bakgrunden, och en sådan hitsingel kostar pengar. Att få en sådan affär i hamn är ett exempel på en uppgift för en musik supervisor, som förutom film också kan arbeta med TV-serier och reklam och kommer att vara i nära kontakt med musikförlag (publishers). Du kan läsa mer om rollen som musik supervisor i vår intervju med Nis Bøgvad här.

84. Sekretessavtal

Ett sekretessavtal som förhindrar parter från att avslöja känslig information, vanligtvis används vid kontraktsförhandlingar inom musikbranschen.

85. Icke-exklusiv

Ett avtal som tillåter artister att arbeta med flera skivbolag eller agenter samtidigt, utan exklusivitet.

86. Icke-återvinningsbart

En betalning eller förmån som en artist erhåller som inte behöver återbetalas eller dras av från framtida intäkter.

87. Upphovsrätt

Juridisk rättighet som ger skaparen av ett musikverk exklusiva rättigheter till användning, reproduktion och distribution av deras verk.

88. Upphovsrättsorganisationer

Organisationer som förvaltar upphovsrätt och samlar in royalties på vägnar av låtskrivare, kompositörer och utgivare.

89. Option

En rätt, men inte en skyldighet, att förlänga ett avtal eller ingå ytterligare avtal under vissa villkor.

90. Overheads

 fasta kostnader som inte direkt är relaterade till produktionen av musik, såsom hyra av kontor eller löner till administrativ personal.

91. Betald media

Reklam eller marknadsföring som kräver betalning, såsom banners, annonser eller sponsrat innehåll.

92. P&L (Profit and Loss)

En resultaträkning som visar intäkter och kostnader, används för att bedöma ekonomisk framgång för musikprojekt.

93. Skivkontrakt

Ett avtal mellan en artist och ett skivbolag som fastställer villkoren för inspelning och distribution av musik.

94. Plugging Möte

Ett möte mellan artister, deras representanter och radiostationer eller andra medier med syfte att främja ny musik.

95. PR

PR är en förkortning för ‘Public Relations’ och är ett begrepp som är kopplat till kommunikationsområdet. När man till exempel har en ny musik, en festival eller en konsert som ska genomföras, vill man oftast ha andra än en själv som rapporterar om det – pressen till exempel – och här kommer en PR-medarbetare in i bilden. PR-byrån har skrivkunnighetens i ordning och ser till att skapa och skicka presspaket (jfr. EPK), så att olika offentliga relationer (tryckta tidningar, bloggar, radiostationer etc.) blir medvetna om händelsen och förhoppningsvis rapporterar om den på ett eller annat sätt.

96. Producent

Person som styr och vägleder inspelning processen i studion, arbetar ofta nära artister för att forma ljudet av musiken.

97. Producent

En professionell som finansierar och/eller styr produktionen av musikprojekt, oftast med fokus på övergripande strategi och ekonomi.

98. Product Manager

Produktchefen är anställd på ett skivbolag och kan bäst beskrivas som en projektledare med skivan/produkten som sitt projekt. När en produkt – en artist – är tecknad till skivbolaget stakar produktchefen ut riktningen för produkten och leder projektet till slutet. Produktchefen är ansvarig för produkten och arbetar med områden som hur produkten ska säljas, hur den ska marknadsföras, säkerställa att olika budgetar som är kopplade till produkten följs och slutligen om produkten presterar enligt intentionen.

99. Promoter

En person eller företag som organiserar och marknadsför liveframträdanden och konserter.

En procentandel av intäkterna som betalas till agenter, manager eller andra representanter för deras tjänster.

100. Provision

Aspekt av musikbranschen som handlar om upphovsrätt och distribution av kompositioner och texter.

101. Radioplugger

En professionell som marknadsför låtar till radiostationer med syfte att få dem att spelas.

102. Återbetalning

Processen där ett skivbolag återbetalar sina investeringar från artistens intäkter, innan artisten börjar ta emot royalties.

103. Åter riktning

En online reklamteknik som riktar sig mot användare som tidigare har interagerat med en webbplats eller produkt.

104. Rider

En lista över krav från en artist till en spelplats, inklusive tekniska behov, catering och logistik.

105. Roster

En lista över konstnärer och band som boknings-, management- eller skivbolag representerar. På både skivbolag, bokningsbyrån, publicerings företag och management byråer kan du stöta på roster, men uttrycket används särskilt inom boxningsvärlden. Roster är kort sagt företagets portfölj av alla artister som företaget representerar.

106. Royaltybetalning

Royaltybetalning som ges till upphovsmannen för användningen av deras musik, baserat på avtal om försäljning eller annan användning. Royalty är förmodligen ett av de mest använda orden inom musikbranschen, och det är klart varför, eftersom det handlar om pengar. En royalty är en inkomst, och man hör det särskilt användas i samband med musikstreaming, där en artist får utbetalt en summa varje gång artistens låt spelas. Det är med andra ord den delen av kakan som artisten får kvar efter att ha gjort upp med skivbolaget, vanligtvis i samband med.

107. skivförsäljning/streaming

Satsen är inte fastställd för alla streamingtjänster, utan varierar från plattform till plattform.

108. Sångare

En person som skapar musik och/eller texter, ofta äger de upphovsrätt till sina verk.

109. Showcase

Showcases hittar du särskilt på musikbransch festivaler, som ibland också kallas showcase-festivaler. Här hemma är SPOT Festival i Århus ett exempel på en sådan, medan by:Larm, Eurosonic, Reeperbahn och SXSW är liknande festivaler i Norge, Holland, Tyskland och USA. Showcases kan dock också förekomma i små enskilda evenemang, men oavsett var och i vilket sammanhang den hålls, brukar en showcase vanligtvis vara mellan 20 och 30 minuter lång, där en artist framför utvalda låtar. Bland publiken kommer det vanligtvis att finnas flera branschfolk som är intresserade av artisten, och dessa kommer ofta att vara inbjudna direkt av artisten eller artistens team. Du kan lära dig mer om fyra viktiga showcase-festivaler i Europa här.

110. Signing

Processen där en artist undertecknar ett kontrakt med ett skivbolag, ett förlag eller annan musikrelaterad organisation.

111. Sign-on Fee

En engångsavgift som betalas till en artist vid undertecknandet av ett kontrakt.

112. Skalering

Tillväxtprocessen för ett företag, inklusive utvidgning av verksamheten, marknadsandelar och intäkter.

113. Sound Check

En provkörning innan en konsert där ljudnivåer och utrustning testas och justeras för optimalt ljud.

114. Spelplats (Venue)

En plats där live musikuppträdanden hålls, såsom konsertsalar, klubbar eller festivaler.

115. Spinoff

Ett nytt företag eller enhet som skapas från en befintlig verksamhet, oftast för att fokusera på en specifik produkt eller marknad.

116. Stage Manager

Person ansvarig för den praktiska utvecklingen på scenen under en konsert, inklusive koordination av ljud, ljus och artister.

117. Studio Lista (Gramex lista)

En specifik lista som registrerar musiker och sångare som deltar i en inspelning, används av rättighetsorganisationer som Gramex.

118. Sync/Synkronisering

Användningen av musik i samband med annat medieinnehåll som film, TV eller reklam, kräver ofta särskilda licensavtal. Synkronisering är, liksom musik övervakning, ett område inom kombinationen av musik och till exempel TV-serier, filmer eller reklam. Det handlar alltså om synkroniseringen mellan rörliga bilder och musik. Det finns en tidsaspekt kopplad till synkroniseringen, där musiken måste passa med rörelserna, tempot osv. i bilderna. Av den anledningen räknas inte radioreklam in i begreppet synkronisering, eftersom det här inte finns några levande bilder som musiken måste synkroniseras med.

119. Turnémanager

En person som samordnar logistiken kring en artist turné, inklusive transport, boende och scheman. En turnémanager är på plats när – som titeln antyder – en artist ger sig ut på turné. Här finns självklart mycket som måste fungera – allt från att transport och boende är bokat för teamet, till att rätt personer står på gästlistan, och naturligtvis att artisten står på scenen när det är meningen att han ska göra det. Allt detta, och mycket mer, ligger i händerna på en turnémanager, som, om artisten inte har en revisor knuten till sig, också kommer att ansvara för att ta in intäkterna från de olika föreställningarna. Du kan läsa mer om rollen som turnémanager i vår intervju med Søren Ljusdal Borkmann här.

120. Riskkapitalfond

En investeringsfond som investerar i tidiga stadier av uppstartsföretag och växande företag, vanligtvis i utbyte mot ägarandelar.

121. och det viktigaste…
Glöm inte att det finns ett sätt att börja i denna verksamhet när som helst snart! fortsätt med det och om du vill kan du.

Nu vet du vad EPK står för och kan skryta med din kunskap om “indie” men det finns så mycket mer du behöver veta om den mycket spännande och konstant föränderliga musikbranschen – är du redo för mer…? 

Step-by-step kan vi ge dig de verktyg och kunskaper DU behöver för att kunna navigera i musikbranschen.

Du kan musik – vi kan branschen! 

Vill du ha fler råd och tips… 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Här får du bland annat goda råd, intressanta intervjuer med branschfolk och mycket, mycket mer! 

Eller kicka in en ansökan till vår kurs Innovative Music Management!

 Här får du… 

  • Utbildning av några av branschens största aktörer – med undervisning i projektledning, musikkontrakt, ekonomi och mycket mer.
  • Tillgång till vår exklusiva nätverksgrupp.
  • Kursintyg för att boosta ditt CV.
  • Unikt sammanställt program- speciellt designat efter branschens efterfrågan. 

Följ länken för att läsa mer om kursen Innovative Music Management och allt vi har att erbjuda dig!