Träffa professionella öga mot öga och ge din

karriär en push i rätt riktning med vår kurs i music management

KURSEN

Ge din karriär en push i rätt riktning med Innovative Music Management. På kursen träffar du etablerade människor från musikbranschen samtidigt som du utvidgar ditt nätverk och blir redo för klivet in i musikindustrin. 

Har du en dröm om att arbeta på ett skivbolag eller som manager? Som konsertarrangör, tourmanager eller bokningsagent? Vill du få igång festivaler och skapa unika live-upplevelser? Kanske har du arbetat med musik tidigare eller så vill du få fart på din karriär i musikbranschen? Är studier i musikmanagement något du länge sökt efter, eller har du bara ett seriöst intresse för musik och en önskan om att lära dig mer om branschen?

Vilket som än är fallet, kursen i Innovative Music Management ger dig verktygen till att förverkliga dina ambitioner, samt viktiga kontakter och kunskaper för att påbörja eller fortsätta ditt arbete i en bransch präglad av konkurrens. Under hela kursen möter du väl insatta människor från musikindustrin som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom områden som: musikkontrakt, marknadsföring, partnerskap, projektledning, konceptutveckling med mera.

PRIS

Priset för kursen är 6950:- SEK

Du kan dela upp kursavgiften i tre delbetalningar.

Första delbetalningen ska göras den 4e juni.

Sista ansökningsdag är den 27 maj

Du får svar på din ansökan den 28 maj

Stockholm – Höst 2018
18 aug (lektion 1+2, 9.45-16)
08 sep (lektion 3, 10-14)
29 sep (lektion 4, 10-14)
20 okt (lektion 5, 10-14)
10 nov (lektion 6, 10-14)
01 dec (lektion 7, 10-14)
Malmö – Höst 2018
18 aug (lektion 1+2, 9.45-16)
08 sep (lektion 3, 12-16)
29 sep (lektion 4, 12-16)
20 okt (lektion 5, 12-16)
10 nov (lektion 6, 12-16)
01 dec (lektion 7, 12-16)

LEKTIONER

KICK OFF & BRANSCHKUNSKAP

Vid första lektionen presenteras du för de andra deltagarna samt för kursens planering. Du bekantas med en del nyttiga verktyg som du även kommer att arbeta med praktiskt. Du kommer även att få en grundlig inblick i musikbranschens uppbyggnad och en överblick över branschens aktörer.

UPPLEVELSER UR ETT AFFÄRSMÄSSIGT PERSPEKTIV

Vilka musikupplevelser kommer du ihåg och vad var det som gjorde dessa så speciella? Lektionen ”Upplevelser ur ett affärsmässigt perspektiv” klarlägger de faktorer som spelar in när du skapar unika musikupplevelser. Samtidigt får du ett affärsperspektiv på hur upplevelser kan gynna både publik och arrangör.
Vi ställer oss frågan – hur skapar man innovativa och framgångsrika företag i den ständigt föränderliga upplevelseindustrin?

IDÉVERKSTAD OCH KONCEPTUTVECKLING

På den här lektionen kommer du att introduceras till olika verktyg med vilka du kan utveckla idéer och koncept som gör avståndet mellan tanke och handling mindre. Vi kommer att jobba med hur man kan välja och utvärdera nyskapande idéer för vidare utveckling. Hur kan du som musikmanager se till att idéer och koncept generar värde – både på kort och på lång sikt?

PROJEKTMANAGEMENT I MUSIKBRANSCHEN

Både små och stora projekt kräver effektivt och bärande ledarskap för att kunna utvecklas och förverkligas. På denna lektion kommer du att introduceras till de mest användbara och nödvändiga verktygen för projektledning. Du presenteras inför relevanta case där ni tillsammans sätter verktygen i bruk och diskuterar.

MUSIKKONTRAKT OCH -LICENSIERING

Kontrakt kommer i många olika former och storlekar. Den här lektionen ger klarhet i olika avgörande beståndsdelar av detta annars så komplexa fält. Du kommer att få en unik inblick i musikbranschens förutsättningar och lära dig hur man navigerar effektivast genom de många olika avtalsalternativen.

PR, MARKNADSFÖRING & SOCIALA MEDIER I MUSIKBRANSCHEN

Vi lever i en digital värld vilket har ändrat villkoren för marknadsföring radikalt. Merparten av kommunikationen har flyttats över till digitala och sociala medier vilket ställer höga krav på arrangörer och managers. På den här lektionen får du konkreta redskap för PR och marknadsföring som du kan använda i ditt arbete. Du kommer även att presenteras för spännande fallstudier och exempel från musikbranschen.

PARTNERSKAP

Man kommer inte långt i branschen utan partnerskap och starka affärsrelationer. På denna lektion kommer du bland annat att lära dig hur du kan förhålla dig till samarbetspartners när din affärsidé ska utvecklas. Vid samma tillfälle kommer vi även att ta en titt på de internationella möjligheter som partnerskap öppnar upp för och som kan skapa mervärde för ditt projekt eller din artist.

KURSINTYG

När du genomfört kursen mottager du ett kursbevis, vilket du kan använda tillsammans med ditt cv eller presentera för framtida arbetsgivare. Utöver det får du tillgång till vår slutna nätverksgrupp för tidigare deltagare och yrkesverksamma från musikbranschen, där du kan hålla ditt nätverk aktivt och delta i våra nätverksträffar.

VILKA ÄR VI?

Innovative Music Management är en del av konsultföretaget B Group. B Group arrangerar årligen kompetensutvecklande kurser för mer än 500 deltagare i både Sverige och Danmark. Vi brinner för att skapa en god grund och en unik och kreativ inlärningsmiljö, så du får möjlighet att utveckla dina kompetenser så mycket som möjligt.