Jobb i musikindustrin #4 Festivalkoordinator

Är du intresserad av musikbranschen men har svårt att veta vad alla jobb innefattar? Musikbranschen är bred och kan innefatta en mängd olika jobbmöjligheter. Vad kan man egentligen bli? I denna artikel berättar vi mer om vad en Festivalkoordinator sysslar med. Spännande va?

En festivalkoordinator är ansvarig för att planera, organisera och genomföra olika aspekter av en festival. Det kan inkludera allt från att välja och boka artister, till att ordna med scenutrustning, mat- och dryckesförsäljning, marknadsföring och biljettförsäljning. En festivalkoordinator ansvarar vanligtvis för en specifik del av festivalplaneringen och är fokuserade på detaljer, snarare än att ha ett övergripande ansvar för hela festivalen. I stort sett innebär en festivalkoordinators roll att planera och genomföra en lyckad festivalupplevelse för alla inblandade, inklusive artister, besökare, volontärer och samhället som helhet.

Några specifika uppgifter som en festivalkoordinator kan ha inkluderar:

  • Att välja och boka artister och musiker som kommer att uppträda på festivalen.
  • Att planera och schemalägga hela festivalen, inklusive artister, evenemang och aktiviteter.
  • Att ansvara för marknadsföringen av festivalen och se till att den når en så stor publik som möjligt.
  • Att ordna med olika typer av utrustning som behövs för festivalen, inklusive scen, ljud- och ljussystem, och annan teknisk utrustning.
  • Att hantera budgeten och se till att alla utgifter hålls inom ramen för den tillgängliga budgeten.
  • Att rekrytera och hantera volontärer som hjälper till under festivalen.
  • Att säkerställa att festivalen följer alla relevanta regler och bestämmelser, inklusive tillstånd, licenser och försäkringar.


Lönerna för festivalkoordinatorer kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, plats, arbetsgivare och storleken på festivalen. Mindre festivaler eller enstaka evenemang kan ha lägre löner för koordinatorer, medan större festivaler med större budgetar har vanligtvis högre lön. Erfarenhet och utbildning kan också påverka lönen för en festivalkoordinator. Eftersom arbetet som festivalkoordinator ofta är projektbaserat är det inte ovanligt att man arbetar på kontraktbasis och betalas per timme eller projekt, vilket innebär att lönen varierar beroende på antalet projekt och uppdrag som koordinatorn arbetar med under året.

Visst låter det spännande? Har du drömmar om en framtid i musikbranschen? Hos oss på Innovative Music Management finns utbildning med erfarna undervisare som har stora kontaktnät och kan skapa dig vägar in i musikbranschen.