Text: Maja Frick Foto: Stock Festivaler har det funnits många av och trots att det finns kvar många idag är det några välbesökta som har varit tvungna att lägga ner. Med detta...