Artist Artisten är i grund och botten vad det hela handlar om. Artisten är trots allt den som alla andra aktören i den här artikeln arbetar kring.  Det är artisten som...